Bác ái xã hội
Thưa Quý Đức cha, Quý cha và các anh chị em trong Caritas, Như quý Đức cha, Quý cha và các anh chị em đã biết, Caritas VN chúng ta mới hoạt động đến nay được gần một năm. Vấn đề đào tạo nhân sự làm việc cho có hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu. Vì thế, chúng con tập trung cho việc mở các khoá đào tạo nhân sự chuyên môn. Chúng con xin thông báo các khoá sẽ được tổ chức từ tháng 9 đến hết tháng 12-2009 như sau...
Để hỗ trợ UBBAXH-Caritas Việt Nam trong việc ứng phó và giảm thiểu thảm hoạ do thiên nhiên gây ra, đặc biệt khoá huấn luyện đào tạo nhân sự cho các giáo phận, Caritas Đức đã gửi ông Karl Ammann đến khảo sát tình hình thực tế ở Việt Nam.
Từ ngày 26-05-2009 đến 29-05-2009, Văn phòng Trung ương của UBBAXH-Caritas Việt Nam đã tổ chức Khóa tập huấn đặc biệt tại Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình, số 43 Nguyễn Thông, Q. 3, TP. HCM dành cho các Trưởng ban và nhân viên Caritas các Giáo phận. Khóa tập huấn được sự tài trợ của Misereor có chủ đề “Sứ mạng phục vụ con người và việc góp phần xây dựng nền nhân bản dân tộc”.
Uỷ ban Bác ái Xã hội (UBBAXH) thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tổ chức Lễ Ra mắt Caritas Việt Nam tại Toà Giám mục Xuân Lộc, số Y 70 Hùng Vương, P. Xuân Bình, Tx. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, từ ngày 21-23/10/2008, với sự hiện diện của 96 tham dự viên trong nước (đại biểu của 24 giáo phận và của 22 dòng tu) và ngoài nước (đại diện một số tổ chức: Caritas Internationalis, Caritas Asia, Caritas Germany, Secours Catholique-Caritas France, Catholic Relief Services (CRS), Catholic HIV/AIDS Network (CHAN), với mục đích giới thiệu cơ cấu tổ chức, đường hướng hoạt động của Caritas Việt Nam, cũng như giới thiệu một số chương trình hoạt động trong một số lĩnh vực như đào tạo nhân sự, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại thiên tai.
Trang Đầu « 5 6 7