| |

Mạch dao động – Định nghĩa, ứng dụng, công thức và bài tập

Định nghĩa

Mạch dao động là một mạch điện tử tạo ra tín hiệu dao động hoặc tín hiệu xoay chiều (AC) mà không cần tín hiệu đầu vào. Mạch dao động thường được sử dụng để tạo ra các tín hiệu có tần số cụ thể, được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử như radio, máy tính, và các hệ thống truyền thông.

Ứng dụng và ví dụ thực tiễn

Ứng dụng

 1. Radio và Truyền hình: Mạch dao động được sử dụng để tạo ra các tín hiệu sóng mang trong các máy phát và máy thu radio và truyền hình.
 2. Máy tính và Đồng hồ: Mạch dao động tinh thể (crystal oscillator) được sử dụng để tạo ra tín hiệu đồng hồ chính xác trong máy tính và đồng hồ số.
 3. Thiết bị Y tế: Mạch dao động được sử dụng trong các thiết bị y tế như máy đo nhịp tim và máy siêu âm.
 4. Thiết bị Viễn thông: Mạch dao động được sử dụng trong các hệ thống viễn thông để tạo ra các tín hiệu tần số cao.

Ví dụ thực tiễn

 1. Mạch dao động LC: Sử dụng trong các bộ lọc tần số và các mạch cộng hưởng.
 2. Mạch dao động RC: Sử dụng trong các bộ tạo sóng hình sin và các mạch tạo tín hiệu âm thanh.
 3. Mạch dao động tinh thể: Sử dụng trong các thiết bị yêu cầu độ chính xác cao như đồng hồ và máy tính.

Công thức

Công thức cơ bản

 1. Tần số dao động của mạch LC:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} $

  • $ L $: Độ tự cảm (Henry)
  • $ C $: Điện dung (Farad)
 2. Tần số dao động của mạch RC:
  $ f = \frac{1}{2\pi RC} $

  • $ R $: Điện trở (Ohm)
  • $ C $: Điện dung (Farad)
 3. Điều kiện Barkhausen:
  $ A\beta = 1 $

  • $ A $: Hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại
  • $ \beta $: Hệ số phản hồi

Công thức nâng cao

 1. Tần số dao động của mạch Colpitts:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} $

  • $ L $: Độ tự cảm
  • $ C_1, C_2 $: Điện dung của các tụ điện
 2. Tần số dao động của mạch Hartley:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \right) C}} $

  • $ L_1, L_2 $: Độ tự cảm của các cuộn cảm
  • $ C $: Điện dung

Một số câu hỏi tư duy

Câu hỏi tư duy

 1. Tại sao mạch dao động không cần tín hiệu đầu vào để tạo ra tín hiệu đầu ra?
 2. Điều kiện Barkhausen có ý nghĩa gì trong việc thiết kế mạch dao động?
 3. Làm thế nào để điều chỉnh tần số của mạch dao động LC?
 4. Tại sao mạch dao động tinh thể lại có độ chính xác cao hơn so với các loại mạch dao động khác?
 5. Ứng dụng của mạch dao động trong các thiết bị y tế là gì?

Trả lời câu hỏi tư duy

 1. Mạch dao động không cần tín hiệu đầu vào vì nó sử dụng phản hồi dương để duy trì dao động. Nguồn năng lượng từ nguồn DC được chuyển đổi thành tín hiệu AC thông qua các thành phần phản hồi.
 2. Điều kiện Barkhausen đảm bảo rằng mạch dao động có thể duy trì dao động bằng cách đảm bảo rằng tổng độ lợi của vòng lặp là 1 và pha của tín hiệu phản hồi là 0 hoặc bội số của 360 độ.
 3. Tần số của mạch dao động LC có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi giá trị của cuộn cảm (L) hoặc tụ điện (C).
 4. Mạch dao động tinh thể có độ chính xác cao hơn vì tinh thể thạch anh có đặc tính cơ học ổn định, giúp duy trì tần số dao động chính xác.
 5. Trong các thiết bị y tế, mạch dao động được sử dụng để tạo ra các tín hiệu tần số cao cần thiết cho các thiết bị như máy đo nhịp tim và máy siêu âm.

Bài tập

Bài tập cơ bản

 1. Tính tần số dao động của mạch LC với $ L = 10 \, \text{mH} $ và $ C = 100 \, \text{nF} $.
  • a) 15.9 kHz
  • b) 5.03 kHz
  • c) 1.59 kHz
  • d) 50.3 kHz
 2. Tính tần số dao động của mạch RC với $ R = 1 \, \text{k}\Omega $ và $ C = 1 \, \mu\text{F} $.
  • a) 159 Hz
  • b) 1.59 kHz
  • c) 15.9 kHz
  • d) 159 kHz
 3. Điều kiện Barkhausen cho mạch dao động là gì?
  • a) $ A\beta = 0 $
  • b) $ A\beta = 1 $
  • c) $ A\beta > 1 $
  • d) $ A\beta < 1 $
 4. Tính tần số dao động của mạch Colpitts với $ L = 10 \, \text{mH} $, $ C_1 = 100 \, \text{nF} $, và $ C_2 = 100 \, \text{nF} $.
  • a) 15.9 kHz
  • b) 5.03 kHz
  • c) 1.59 kHz
  • d) 50.3 kHz
 5. Tính tần số dao động của mạch Hartley với $ L_1 = 10 \, \text{mH} $, $ L_2 = 10 \, \text{mH} $, và $ C = 100 \, \text{nF} $.
  • a) 15.9 kHz
  • b) 5.03 kHz
  • c) 1.59 kHz
  • d) 50.3 kHz

Bài tập nâng cao

 1. Tính tần số dao động của mạch LC với $ L = 5 \, \text{mH} $ và $ C = 50 \, \text{nF} $.
  • a) 31.8 kHz
  • b) 7.12 kHz
  • c) 22.5 kHz
  • d) 45.0 kHz
 2. Tính tần số dao động của mạch RC với $ R = 2 \, \text{k}\Omega $ và $ C = 500 \, \text{nF} $.
  • a) 159 Hz
  • b) 318 Hz
  • c) 636 Hz
  • d) 1.27 kHz
 3. Tính tần số dao động của mạch Colpitts với $ L = 5 \, \text{mH} $, $ C_1 = 50 \, \text{nF} $, và $ C_2 = 50 \, \text{nF} $.
  • a) 31.8 kHz
  • b) 7.12 kHz
  • c) 22.5 kHz
  • d) 45.0 kHz
 4. Tính tần số dao động của mạch Hartley với $ L_1 = 5 \, \text{mH} $, $ L_2 = 5 \, \text{mH} $, và $ C = 50 \, \text{nF} $.
  • a) 31.8 kHz
  • b) 7.12 kHz
  • c) 22.5 kHz
  • d) 45.0 kHz
 5. Tính tần số dao động của mạch tinh thể với $ L = 10 \, \text{mH} $, $ C_1 = 100 \, \text{nF} $, và $ C_2 = 100 \, \text{nF} $.
  • a) 15.9 kHz
  • b) 5.03 kHz
  • c) 1.59 kHz
  • d) 50.3 kHz

Giải chi tiết bài tập

Giải bài tập cơ bản

 1. Tần số dao động của mạch LC:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{10 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-9}}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{10^{-3}}} $
  $ f \approx 5.03 \, \text{kHz} $
 2. Tần số dao động của mạch RC:
  $ f = \frac{1}{2\pi RC} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} $
  $ f \approx 159 \, \text{Hz} $
 3. Điều kiện Barkhausen:
  $ A\beta = 1 $
 4. Tần số dao động của mạch Colpitts:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{10 \times 10^{-3} \left( \frac{100 \times 10^{-9} \times 100 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-9} + 100 \times 10^{-9}} \right)}} $
  $ f \approx 5.03 \, \text{kHz} $
 5. Tần số dao động của mạch Hartley:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \right) C}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{10 \times 10^{-3} \left( \frac{10 \times 10^{-3} + 10 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3}} \right) 100 \times 10^{-9}}} $
  $ f \approx 5.03 \, \text{kHz} $

Giải bài tập nâng cao

 1. Tần số dao động của mạch LC:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-9}}} $
  $ f \approx 31.8 \, \text{kHz} $
 2. Tần số dao động của mạch RC:
  $ f = \frac{1}{2\pi RC} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 500 \times 10^{-9}} $
  $ f \approx 159 \, \text{Hz} $
 3. Tần số dao động của mạch Colpitts:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{5 \times 10^{-3} \left( \frac{50 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{-9}}{50 \times 10^{-9} + 50 \times 10^{-9}} \right)}} $
  $ f \approx 31.8 \, \text{kHz} $
 4. Tần số dao động của mạch Hartley:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2} \right) C}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{5 \times 10^{-3} \left( \frac{5 \times 10^{-3} + 5 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3}} \right) 50 \times 10^{-9}}} $
  $ f \approx 31.8 \, \text{kHz} $
 5. Tần số dao động của mạch tinh thể:
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \left( \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} $
  $ f = \frac{1}{2\pi \sqrt{10 \times 10^{-3} \left( \frac{100 \times 10^{-9} \times 100 \times 10^{-9}}{100 \times 10^{-9} + 100 \times 10^{-9}} \right)}} $
  $ f \approx 5.03 \, \text{kHz} $
5/5 - (3 votes)

Similar Posts

Để Lại Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *