ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP THPT 2022 MÔN TOÁN
| | |

Đáp án và lời giải chi tiết đề chính thức tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán đã được công bố. Các mã đề 101, 102, 103, 104 được giải đáp bởi các nhóm chuyên gia như Diễn đàn Giáo viên Toán, Nhóm Word & Biên soạn Toán, Toán Tiểu học & THCS & THPT Việt Nam, Nhóm Toán VDC & HSG THPT.

Đề thi năm nay có nhiều câu hỏi đòi hỏi kiến thức tổng hợp từ các chủ đề như tích phân, hình học không gian, số phức. Một số câu tiêu biểu như tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai nguyên hàm, xác định tọa độ điểm tiếp xúc giữa đường thẳng và mặt cầu, tính diện tích tam giác từ tọa độ các đỉnh là số phức cho trước.

Các lời giải chi tiết được trình bày rõ ràng, cụ thể các bước, giúp học sinh nắm vững phương pháp giải và kiến thức then chốt. Đây là tài liệu hữu ích để ôn tập, củng cố kiến thức cho kỳ thi đại học sắp tới.

Dưới đây là trọn bộ Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán được tổ chức vào buổi chiều ngày 07/07/2022, do HDGM sưu tầm

Trích đoạn một phần trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán (mã đề 101)

Câu 1. Nếu $\int_0^2 f(x) \mathrm{d} x=4$ thì $\int_0^2\left[\frac{1}{2} f(x)+2\right] \mathrm{d} x$ bằng
A. 6 .
B. 8 .
C. 4 .
D. 2 .

Câu 2. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là $3 a^2$ và chiều cao $2 a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A. $a^3$.1
B. $6 a^3$.
C. $3 a^3$.
D. $2 a^3$.

Câu 3. Nếu $\int_{-1}^5 f(x) \mathrm{d} x=-3$ thì $\int_5^{-1} f(x) \mathrm{d} x$ bằng
A. 5 .
B. 6 .
C. 4 .
D. 3 .

Câu 4. Cho $\int f(x) \mathrm{d} x=-\cos x+C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $f(x)=-\sin x$.
B. $f(x)=-\cos x$.
C. $f(x)=\sin x$.
D. $f(x)=\cos x$.

Câu 6. Trong không gian $O x y z$, cho mặt cầu $(S): x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=6$. Đường kính của $(S)$ bằng:
A. $R=\sqrt{6}$.
B. 12 .
C. $R=2 \sqrt{6}$.
D. 3 .

Câu 7. Trong không gian $O x y z$, cho điểm $A(1 ; 2 ;-3)$. Hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $(O x y)$ có tọa độ là
A. $(0 ; 2 ;-3)$.
B. $(1 ; 0 ;-3)$.
C. $(1 ; 2 ; 0)$.
D. $(1 ; 0 ; 0)$.

Câu 8. Cho khối chóp $S . A B C$ có chiều cao bằng 3 , đáy $A B C$ có diện tích bằng 10 . Thể tích khối chóp S.ABC bằng
A. 2 .
B. 15 .
C. 10 .
D. 30 .

Câu 9. Cho cấp số nhân $\left(u_n\right)$ với $u_1=1$ và $u_2=2$. Công bội của cấp số nhân đã cho là:
A. $q=\frac{1}{2}$.
B. $q=2$.
C. $q=-2$.
D. $q=-\frac{1}{2}$.

Câu 10. Cho hình trụ có chiều cao $h=1$ và bán kính $r=2$. Diê̂n tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng
A. $4 \pi$.
B. $2 \pi$.
C. $3 \pi$.
D. $6 \pi$.

Câu 11. Tiệm cận ngang của đồ thì hàm số $y=\frac{2 x-1}{2 x+4}$ là đường thẳng có phương trình:
A. $x=-2$.
B. $x=1$.
C. $y=1$.
D. $y=-2$.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log _5(x+1)>2$ là
A. $(9 ;+\infty)$.
B. $(25 ;+\infty)$.
C. $(31 ;+\infty)$.
D. $(24 ;+\infty)$.

Câu 16. Tập xác định của hàm số $y=\log _3(x-4)$ là
A. $(5 ;+\infty)$.
B. $(-\infty ;+\infty)$.
C. $(4 ;+\infty)$.
D. $(-\infty ; 4)$.

Câu 17. Với $a$ là số thực dương tùy ý, $4 \log \sqrt{a}$ bằng
A. $-2 \log a$.
B. $2 \log a$.
C. $-4 \log a$.
D. $8 \log a$.

Câu 18. Số các tổ hợp chập 3 của 12 phần tử là
A. 1320 .
B. 36 .
C. 220 .
D. 1728 .

Câu 23. Trong không gian $O x y z$, cho đường thẳng $d:\left\{\begin{array}{l}x=2+t \\ y=1-2 t \\ x=-1+3 t\end{array}\right.$. Vec-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của $d$ ?
A. $\overrightarrow{u_1}=(2 ; 1 ;-1)$.
B. $\overrightarrow{u_2}=(1 ; 2 ; 3)$.
C. $\overrightarrow{u_3}=(1 ;-2 ; 3)$.
D. $\overrightarrow{u_4}=(2 ; 1 ; 1)$.

Câu 24. Cho tam giác $O I M$ vuông tại $I$ có $O I=3$ và $I M=4$. Khi quay tam giác $O I M$ quanh cạnh góc vuông $O I$ thì đường gấp khúc $O M I$ tạo thành hình nón có độ dài đường sinh bằng
A. 7 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 4 .

Câu 25. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $z=2-7 i$ có tọa độ là
A. $(2 ; 7)$.
B. $(-2 ; 7)$.
C. $(2 ;-7)$.
D. $(-7 ; 2)$.

Câu 26. Cho hai số phức $z_1=2+3 i$ và $z_2=1-i$. Số phức $z_1+z_2$ bằng
A. $5+i$.
B. $3+2 i$.
C. $1+4 i$.
D. $3+4 i$.

Câu 27. Cho hàm số $f(x)=e^x+2 x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. $\int f(x) \mathrm{d} x=e^x+x^2+C$.
B. $\int f(x) \mathrm{d} x=e^x+C$.
C. $\int f(x) \mathrm{d} x=e^x-x^2+C$.
D. $\int f(x) \mathrm{d} x=e^x+2 x^2+C$.

Câu 28. Đạo hàm của hàm số $y=x^{-3}$ là
A. $y^{\prime}=-x^{-4}$.
B. $y^{\prime}=-\frac{1}{2} x^{-2}$.
C. $y^{\prime}=-\frac{1}{3} x^{-4}$.
D. $y^{\prime}=-3 x^{-4}$.

Câu 29. Trong không gian $O x y z$, cho ba điểm $A(1 ; 2 ;-1), B(3 ; 0 ; 1)$ và $C(2 ; 2 ;-2)$. Đường thẳng đi qua $A$ và vuông góc với mặt phẳng $(A B C)$ có phương trình là
A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+1}{3}$.
B. $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{1}$.
C. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-1}{-1}$.
D. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+1}{1}$.

Câu 30. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3 x^2-9 x+10$ trên đoạn $[-2 ; 2]$ bằng
A. -12 .
B. 10 .
C. 15 .
D. -1 .

Thống kê kết quả thi môn toán kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Việt Nam

Dưới đây là thống kê về kết quả thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Việt Nam:

– Có 982.728 thí sinh tham gia thi môn Toán.

– Điểm trung bình môn Toán là 6,47 điểm. Điểm trung vị là 6,8 điểm.

– Mốc điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,8 điểm.

– Số thí sinh có điểm dưới 1 là 165 em (chiếm 0,02%).

– Có 186.222 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm), chiếm tỷ lệ 18,95%.

– Cả nước có 35 bài thi đạt điểm 10. Số bài thi đạt điểm 9 trở lên khá cao:
+ 12.095 bài thi đạt 9,0 điểm
+ 5.915 bài thi đạt 9,2 điểm
+ 926 bài thi đạt 9,6 điểm
+ 240 bài thi đạt 9,8 điểm

So với năm 2021, điểm trung bình môn Toán giảm từ 6,61 xuống 6,47. Tuy nhiên, số điểm 10 tăng từ 52 lên 35 em. Mốc điểm có nhiều thí sinh đạt nhất vẫn là 7,8 điểm như năm trước.

Nhìn chung, phổ điểm môn Toán năm 2022 cho thấy sự phân hóa rõ nét, đáp ứng yêu cầu của một kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề thi vẫn giữ ổn định về độ khó so với các năm trước.

BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT NĂM 2022 (MÃ ĐỀ 101-102-103-104)

Tải tài liệu

Rate this post

Similar Posts

Để Lại Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *