Dưới đây là bản tóm tắt các điều khoản và chính sách sử dụng của hdgmvietnam.org:

I. Điều khoản sử dụng dịch vụ

– Hdgmvietnam.org cung cấp các chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày và ai cũng có thể sử dụng các tài liệu trên website.
– Người dùng cần tuân thủ các quy định khi sử dụng dịch vụ. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến người dùng.

II. Các nội dung cấm không được sử dụng

– Không được lợi dụng hdgmvietnam.org để chống phá nhà nước, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết, tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, kích động bạo lực, đồi trụy, mê tín dị đoan.
– Không tiết lộ bí mật nhà nước, quân sự, an ninh, kinh tế…
– Không quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
– Không quấy rối, chửi bới, làm phiền người khác, xâm phạm danh dự, uy tín của người khác.
– Không đặt tên thành viên vi phạm thuần phong mỹ tục.
– Không đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm tổ chức, cá nhân.
– Không tự ý gỡ bỏ, thay đổi bản quyền, logo của hdgmvietnam.org.
– Không sao chép, tải về, phân phối, sửa đổi nội dung khi chưa được sự đồng ý.
– Không giả mạo, tạo đường link trái phép, phát tán virus, xâm nhập trái phép vào hệ thống.

Ngoài ra, người dùng Châu Âu có các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân như được thông báo, truy cập, sửa chữa, xóa bỏ, hạn chế xử lý, yêu cầu tính khả chuyển dữ liệu…

Hdgmvietnam.org cũng có thể chứa link đến website khác và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách của các web đó.

Cookies

Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cookies về máy tính của bạn mà định danh duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi bằng cách lưu trữ các lựa chọn của bạn và kiểm tra các thông tin sử dụng. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt tính năng cookies hoặc thiết lập để trình duyệt cảnh báo bạn khi cookies được gửi tới máy tính của bạn.