Văn kiện » Văn kiện các Bộ, Hội đồng Giáo hoàng
Đây là cơ hội thuận tiện để cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề quan trọng đặc biệt ngày nay, đó là sự khủng hoảng về môi trường, nguyên nhân gây nên bao khó khăn và đau khổ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh này, những cố gắng của hai cộng đồng chúng ta, qua việc dấn thân đối thoại liên tôn, đã góp phần tạo nên một ý thức mới về tầm quan trọng mang tính xã hội và tâm linh của mỗi truyền thống tôn giáo của mình.
Sự chú tâm, đồng cảm và giúp đỡ mà là anh chị em trong nhân loại, tất cả chúng ta có thể tặng ban cho người nghèo, để trao trả lại vị trí của họ trong xã hội loài người, là một bằng chứng sống động về Tình yêu của Đấng Tối Cao, bởi vì đó chính là con người mà Ngài kêu gọi chúng ta yêu thương và giúp đỡ, không phân biệt họ là ai.
Sắc lệnh về Ơn Toàn xá trong Năm Linh Mục - Bản dịch: Đ.Ô. Phanxicô B. Trần Văn Khả
Các linh mục hãy nhờ các lời cầu nguyện và các việc lành mà khẩn nài Chúa Kitô Vị Linh Mục tối cao đời đời để có thể làm chiếu tỏa Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái, cũng như các nhân đức khác, và qua đời sống cũng như cung cách bên ngoài để hoàn toàn hiến thân lo cho ích lợi thiêng liêng của đoàn dân; đó là điều Giáo Hội hằng tâm niệm lo lắng trên hết.
Huấn thị DIGNITAS PERSONAE (Phẩm giá con người) về một số vấn đề đạo đức sinh học - Bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam
Phẩm giá nhân vị phải được công nhận nơi mọi hữu thể nhân linh từ khi thụ thai cho tới lúc chết. Nguyên tắc nền tảng này nói lên thái độ hết sức kính trọng đối với sự sống con người và nguyên tắc ấy phải chiếm vị trí trung tâm trong suy tư đạo đức về nghiên cứu y-sinh học, vốn có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong thế giới ngày nay. Huấn quyền của Hội Thánh đã nhiều lần can thiệp để lám sáng tỏ và giải quyết những vấn đề luân lí có liên hệ. Về vấn đề này, Huấn thị Donum Vitae (1) chiếm một tầm quan trọng đặc biệt. Nhưng đã hai mươi năm kể từ khi được công bố, nay đã đến lúc tài liệu ấy cần được cập nhật hóa.
Trang Đầu « 4 5 6