Văn kiện » Văn kiện các Bộ, Hội đồng Giáo hoàng
Để chuẩn bị cho Đại hội này, Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các Hội đồng Giám mục trên thế giới một Tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo Bản Câu hỏi, mời gọi các Giáo Hội địa phương đóng góp ý kiến.
Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiền định, sự thinh lặng và tính giản dị (x. Verbum Domini, số 119). Cuộc đối thoại huynh đệ đặc thù của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống.
Hướng dẫn các người trẻ nam và nữ sống trong hòa bình và xây dựng hòa bình là một lời mời gọi khẩn thiết cho việc dấn thân và hành động chung của cộng đồng... Mỗi người trẻ, nam cũng như nữ, đều cần được huấn luyện để hành động một cách trung thực và công bằng trong tình yêu và tự do.
Đây là vận mệnh tuyệt vời của chúng ta: chúng ta không thể nên thánh nếu không giúp anh chị em mình nên thánh, và không thể giúp anh chị em mình nên thánh, nếu trước hết chúng ta không nỗ lực thánh hóa chính mình.
Kitô hữu và Phật tử – Đối thoại và giáo dục - Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn
Tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của mình, hầu có thể huấn luyện người trẻ trở thành khí cụ phục vụ cho công lý và hòa bình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai bằng cách giáo dục họ sống an hòa và trở thành những người xây dựng hòa bình.
Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Bộ Giáo lý Đức Tin, được sự đồng thuận của các Bộ thẩm quyền thuộc Tòa Thánh và sự đóng góp của Ủy ban Chuẩn bị Năm Đức Tin, đã soạn thảo bản Hướng dẫn giúp sống thời gian ân sủng này, không loại trừ những sáng kiến được Chúa Thánh Thần khơi lên cho các mục tử và tín hữu khắp nơi trên thế giới.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 » Cuối