Văn kiện » Văn kiện các Bộ, Hội đồng Giáo hoàng
Đây là vận mệnh tuyệt vời của chúng ta: chúng ta không thể nên thánh nếu không giúp anh chị em mình nên thánh, và không thể giúp anh chị em mình nên thánh, nếu trước hết chúng ta không nỗ lực thánh hóa chính mình.
Kitô hữu và Phật tử – Đối thoại và giáo dục - Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn
Tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của mình, hầu có thể huấn luyện người trẻ trở thành khí cụ phục vụ cho công lý và hòa bình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai bằng cách giáo dục họ sống an hòa và trở thành những người xây dựng hòa bình.
Thừa lệnh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Bộ Giáo lý Đức Tin, được sự đồng thuận của các Bộ thẩm quyền thuộc Tòa Thánh và sự đóng góp của Ủy ban Chuẩn bị Năm Đức Tin, đã soạn thảo bản Hướng dẫn giúp sống thời gian ân sủng này, không loại trừ những sáng kiến được Chúa Thánh Thần khơi lên cho các mục tử và tín hữu khắp nơi trên thế giới.
Trong những trách nhiệm quan trọng của Giám mục giáo phận khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm lợi ích chung của các tín hữu, nhất là bảo vệ trẻ em và những người trẻ, có một điều đó là Giám mục phải giải quyết một cách thích đáng các trường hợp giáo sĩ trong giáo phận của ngài lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.
Nhân danh Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Đối thoại Liên Tôn, một lần nữa, tôi rất sung sướng gởi tới các Bạn những lời chào chúc chân thành mới của tôi nhân dịp lễ Phật Đản Vesakh/Hanamatsuri. Tôi cầu nguyện cho lễ Phật Đản hằng năm này sẽ mang lại cho các Bạn Phật Tử trên toàn thế giới sự thanh thản và niềm vui.
Trong ánh sáng của giáo huấn phong phú này, Chỉ thị này không có ý định chú tâm vào tất cả các vấn đề trong lãnh vực tình cảm và tính dục, là lãnh vực đòi hỏi một sự phân định kỹ lưỡng trong suốt quá trình huấn luyện. Chỉ thị này bao gồm các quy tắc về một vấn đề đặc biệt, vốn là khẩn thiết trong tình thế hiện nay, đó là: liệu nên nhận các ứng sinh có khuynh hướng đồng tính sâu bền vào chủng viện và chịu chức thánh hay không.
Trang Đầu « 2 3 4 5 » Cuối