Thánh kinh » Sinh Hoạt
Ủy ban Kinh Thánh – HĐGM Việt Nam: “Giới thiệu Tông huấn Verbum Domini”

Ủy ban Kinh Thánh – HĐGM Việt Nam: “Giới thiệu Tông huấn Verbum Domini”

WHĐ (05.04.2011) – Để góp phần vào việc phổ biến Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verbum Domini, Ủy ban Kinh Thánh phối hợp với Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM tổ chức một ngày sinh hoạt của Dân Chúa theo chủ đề: “Giới thiệu Tông huấn Lời Chúa Verbum Domini”. Chương trình sinh hoạt diễn ra ngày 02-04-2011 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM với gần 500 tham dự viên gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, đại diện Hội đồng Mục vụ, các Đoàn thể và các Giới thuộc Tổng Giáo phận TPHCM.

Mở đầu, Đức cha Phêrô Nguyễn văn Khảm –Giám đốc Trung tâm Mục vụ– giới thiệu khái quát về lịch sử của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới và về Tông huấn hậu Thượng Hội đồng.

Tiếp theo, Đức cha Giuse Võ Đức Minh –Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và là giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XII về Lời Chúa– trình bày về Thượng Hội đồng Giám mục này và về Tông huấn Verbum Domini.

Tông huấn Verbum Domini là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XII về Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”. Kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục họp tại Rôma từ ngày 5 đến 26 tháng Mười 2008, các nghị phụ đã trình lên Đức Giáo Hoàng 55 đề nghị và ĐGH đã tổng kết các đề nghị này trong một Tông huấn gửi cho các giám mục, cho hàng giáo sĩ, cho các người nam nữ sống đời thánh hiến và cho các tín hữu giáo dân trong Hội Thánh. Ngài mời gọi tất cả một lòng một ý với Ngài tiếp nối sứ vụ của các Tông đồ, lên đường đem Lời Chúa là Đức Giêsu Kitô cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia. Tông Huấn Verbum Domini đưa Hội Thánh vào một giai đoạn mới của Lịch sử cứu độ: Loan báo và tái loan báo Lời Chúa cho con người thời đại hôm nay.

Sau đó cha Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, OFM –Tổng thư ký Ủy ban Kinh Thánh– giới thiệu tổng quát nội dung Tông huấn Verbum Domini và phương pháp cầu nguyện Lectio divina.

Tông huấn Verbum Domini là lời mời gọi toàn thể Dân Chúa mạnh dạn đi gặp Lời sống động của Thiên Chúa. Với Tông huấn này, Đức Thánh Cha giúp toàn dân Thiên Chúa trở lại với Lời Chúa: “đọc và giải thích Kinh Thánh với các phương pháp được khoa học cống hiến, nhưng trong ánh sáng đức tin, để gặp được Lời sống động của Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô”.

Về bố cục, Verbum Domini mở đầu bằng cách liên hệ với Hiến chế tín lý Dei Verbum, rồi cho thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính là Lời Tựa của Tin Mừng theo thánh Gioan. Nội dung chính của Tông huấn được trình bày dưới dạng một “bức tranh bộ ba”: Lời Thiên Chúa, Lời Chúa trong Hội Thánh và Lời Chúa cho thế giới. Cuối cùng, Tông huấn kết luận với điểm nhấn là “niềm vui”, niềm vui được biểu lộ hiển nhiên nơi Mẹ Thiên Chúa, Mater Verbi et Mater laetitiae, “Mẹ Ngôi Lời và Mẹ niềm vui”. Và nguồn mạch của mọi niềm vui, chính là Đức Kitô! Đức giáo hoàng kết thúc văn kiện vĩ đại về Lời Thiên Chúa bằng cách mời gọi sống niềm vui là “gặp gỡ hằng ngày” với Đức Kitô.

Lectio divina chính là đọc Kinh Thánh trong tư thế cầu nguyện, là đọc Kinh Thánh trong thái độ mở ra với Chúa Thánh Thần, để Kinh Thánh trở thành Lời Thiên Chúa. Lectio divina là một hoạt động có năm thì, một con đường với bốn chặng chính và một hệ luận: đọc (lectio), suy gẫm (meditatio), cầu nguyện (oratio), chiêm niệm (contemplatio) và hành động (actio). Như thế Lectio divina không chỉ là một trường dạy về cầu nguyện, mà còn là một trường dạy sống.

Sau phần giải lao, các tham dự viên họp chung để chia sẻ kinh nghiệm đọc Kinh Thánh, sống Lời Chúa và nêu các thắc mắc trong lĩnh vực loan báo Lời Chúa. Đức cha Giuse cùng các cha Vũ Phan Long OFM, Nguyễn Cao Siêu SJ và Hồ Thông đã lắng nghe và giải đáp các thắc mắc này.

Buổi chiều cha Inhaxiô Hồ Thông –giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển, Nha Trang– trình bày đề tài Verbum Domini với Hội nhập văn hóa và Đối thoại liên tôn. Sau khi phân tích các ưu điểm cũng như những giới hạn của mô hình Hội nhập văn hóa, cha kết luận văn hóa tự nó luôn tiến bước và Tin Mừng lại luôn ở bên kia mọi nền văn hóa nhờ vai trò linh hoạt, biến đổi và canh tân của mình. Cuộc gặp gỡ của sứ điệp Tin Mừng với một nền văn hóa là một cuộc gặp gỡ mang tính sáng tạo và năng động. Không ai có thể nói rằng hội nhập văn hóa được hoàn tất. Cuộc gặp gỡ này là một tiến trình dẫn Giáo Hội đến chỗ khám phá những mầu nhiệm của niềm tin mà trước đây mình chưa biết, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Về đối thoại liên tôn, nếu “Hội nhập văn hóa” nói lên một mô hình mới của việc loan báo Tin Mừng, thì “Đối thoại liên tôn” chính là cách thế thực hành mô hình mới này. Đối thoại liên tôn là ra khỏi chính mình để gặp gỡ và hiểu biết những người khác như họ là, chứ không phải như chúng ta nghĩ và hiểu về họ. Hơn nữa, ra khỏi chính mình không đơn giản nhằm gặp gỡ và hiểu người khác như họ là, nhưng còn gặp gỡ và hiểu biết vị Thiên Chúa của chúng ta vốn còn lớn hơn chúng ta nghĩ về Ngài.

Kết thúc ngày sinh hoạt của Dân Chúa là thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Võ Đức Minh chủ tế cùng các linh mục tham dự hội nghị.


 
PV