Giáo lý » Sinh Hoạt
Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN họp phiên thường kỳ lần thứ 3 (2008-2009)

Ủy ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN họp phiên thường kỳ lần thứ 3 (2008-2009)


UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN – Ngày thứ Tư 30 tháng 12 năm 2009, UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN đã tiến hành cuộc họp thường kỳ lần thứ 3 (2008-2009) từ 8g30 đến 12g00 tại Trung Tâm Mục vụ Saigon (Tgp. Tp.HCM). Tham dự cuộc họp có Đức cha Chủ tịch Phaolô Bùi Văn Đọc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Ông Đặng Văn Tú (Gp. Xuân Lộc) và các ủy viên thuộc 3 tổ: Thần học; Giáo lý, Biên Soạn Từ Vựng Công Giáo. Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cũng được mời và đã đến dự trong phần tổng kết và cơm trưa kết thúc. Sau đây là biên bản cuộc họp:

BIÊN BẢN CUỘC HỌP LẦN THỨ 3 (2008-2009)

CỦA UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 ngày 30 tháng 12 năm 2009

Địa điểm: Trung Tâm Mục vụ Saigon (Tgp. Tp.HCM)

Thành phần: Đức cha Chủ tịch Phaolô Bùi Văn Đọc và các ủy viên thuộc 3 tổ: Thần học; Giáo lý, Biên Soạn Từ Vựng.

Khách mời: Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Nội dung:

1. Duyệt lại những sinh hoạt của các tổ (chung)

2. Sinh hoạt riêng theo tổ

3. Đúc kết (chung)

Diễn tiến:

Trước khi các tổ báo cáo sinh hoạt, Đức cha Chủ tịch nhắc lại Nội quy Ủy ban đặc trách Giáo lý Đức tin (Bản foto đính kèm). Sau đó ngài đưa ra những nhận xét về các lãnh vực trực thuộc ủy ban đang hoạt động.

Về giáo lý, ngài nhìn nhận những cố gắng của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban giáo lý toàn quốc về việc tổ chức, nối kết và thúc đẩy công cuộc hoạt động giáo lý các giáo tỉnh (miền Trung, miền Nam) và hướng phát triển cho giáo tỉnh miền Bắc.

Về tài liệu giáo lý, Đức cha Chủ tịch giải thích lập trường của ngài trong lời giới thiệu cuốn Toát yếu sách Giáo lý Công giáo. Ngài nhắc lại chữ “nên” đã dùng trong lời giới thiệu; “nên” có nghĩa “không là sự ràng buộc” mà là sự khuyến khích tối đa, dựa trên “Tự sắc Chấp thuận bản Toát yếu sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo” của Đức Thánh Cha ban hành tại Roma ngày 28 tháng 06 năm 2005 (x. Bản đính kèm). Ngài cũng nhắc lại việc Đức giám mục Đà Nẵng sử dụng Bản Toát Yếu Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo cho toàn giáo phận trong chương trình Giáo lý Cộng đồng là thuộc thẩm quyền của một giám mục chính toà. Đức cha Đà Nẵng có quyền ấy trong phạm vi giáo phận của ngài.

Về thần học, ngài khuyến khích đẩy mạnh hoạt động bằng cách tăng cường nhân sự cộng tác với Đức cha Pherô Nguyễn Văn Khảm, tổ trưởng, cụ thể là đề nghị tìm một tổ phó cùng vài thành viên mới (linh mục, tu sĩ, giáo dân) có khả năng và thời gian.

Về biên soạn từ vựng, ngài ghi nhận sự làm việc nhiệt tình trong công tác cũng như có những sáng kiến trong việc gây quĩ hoạt động độc lập.

Ngoài ra, toàn hội nghị đã thống nhất lịch họp định kỳ hàng năm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tgp. Tp HCM vào 3 thời điểm sau: (1) đầu mùa chay; (2) đầu tháng 7; (3) đầu tháng 12.

1. Phần một: Duyệt lại sinh hoạt của các tổ

1.1. Tổ Thần học: ĐC Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tổ trưởng báo cáo các công tác đảm nhận: phiên dịch các văn kiện của Giáo Hội; tài liệu Năm Thánh 2010; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề.

1.1.1. Phiên dịch: đã dịch xong và xuất bản thông điệp Caristas in Veritate; đang chỉnh sửa các văn kiện công đồng Vatican II, và dự kiến sẽ xuất bản trong năm 2010.

1.1.2. Năm Thánh: Vì có sự trùng lắp trong việc biên soạn giữa ban Thần học trực thuộc UBGLĐT và UB Văn Hóa nên chăng có ban biên tập của UB Năm Thánh để thống nhất tài liệu soạn thảo.

1.1.3. Hội thảo thông điệp Caristas in Veritate dự trù tổ chức trong năm 2010 chia thành 3 hoặc 4 lần, mỗi lần một đề tài với sự tham gia của nhiều thành phần dân Chúa. Công việc chuẩn bị: thảo chương trình, mời thuyết trình viên…

Ngoài ra, Đức Cha Phêrô, tổ trưởng cũng có nguyện vọng xin từ nhiệm vì lý do đã đảm nhận nhiều trách nhiệm (ngoài nhiệm vụ Giám mục giáo phận, là Thư ký ban tổ chức Năm Thánh, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục trực thuộc HĐGM).

1.2. Tổ Biên soạn Từ vựng: Cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết, tổ trưởng báo cáo các công việc đã làm, đang làm và sẽ làm, đồng thời nêu lên những khó khăn và nguyện vọng để mong hoàn thành tốt đẹp công tác được giao phó.

1.2.1. Công việc đã làm (trong 2 năm qua): đã kê khai các mục từ đang được lưu dụng trong các sách công giáo Việt Nam, cụ thể là các từ trong cuốn Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Kết quả cuối cùng là chọn được 850 mục từ Latinh, tương ứng 2310 từ tiếng Việt, và tìm được 104 cộng tác viên.

1.2.2. Đang làm:

- duyệt xét. Số từ định nghĩa duyệt xét là 1.000, với Kim Chỉ Nam đã soạn thảo.

- tiến trình duyệt xét: ban biên tập chỉnh sửa căn cứ vào Kim Chỉ Nam, sau đó một hay nhiều chuyên viên duyệt xét lại.

- suy nghĩ đến nhóm Duyệt xét liên ngành và thành lập ban Duyệt xét thường trực.

1.2.3. Sẽ làm: tiếp tục công việc duyệt xét định nghĩa; bổ sung mục từ; tìm thêm biên tập viên và thành lập ban biên tập đợt hai để định nghĩa các mục từ còn lại và các mục từ mới được bổ sung. Dự đoán xuất bản: có thể đến năm 2012.

1.2.4. Những khó khăn: nhân sự (có khả năng nhưng không có thời giờ); tài chánh (không đến nỗi cấp bách như vấn đề nhân sự)

1.2.5. Ước mong quí Đức cha, quý cha, quí sư huynh và anh chị em yểm trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa, quan tâm, chia sẻ công việc và trách nhiệm để có hứng khởi mà tiếp tục công việc.

1.3. Tổ Giáo Lý: Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền báo cáo về các vấn đề: tổ chức điều hành và làm việc chung; đề cương học hỏi Năm Thánh; hoạt động giáo lý tại các giáo tỉnh; đồng thời cũng kêu lên một vài khó khăn và những dự án.

1.3.1. Tổ chức: bổ sung một thư ký làm việc trọn thời gian nhằm giữ sự liên đới giữa các giáo phận, chuẩn bị các cuộc hội nghị và thúc đẩy việc thực hiện những dự án chung. [1] Vì các trưởng ban giáo lý giáo phận thuộc giáo tỉnh Sàigon đều là thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức tin, nên Ban Giáo lý Giáo tỉnh Saigon sẽ kết hợp với 3 kỳ họp thường niên của UBGLĐT.

1.3.2. Năm Thánh: tài liệu học hỏi Năm Thánh đã xong phần một theo lược đồ học hỏi đã được Uỷ ban Năm Thánh chấp nhận vào ngày 9/9/2009. Ban giáo lý sẽ cố gắng hoàn tất trong tháng Giêng.

1.3.3. Hoạt động Giáo lý tại các giáo tỉnh: Ban Giáo lý Giáo tỉnh miền Trung đã tổ chức đại hội lần 2 tại Quy Nhơn (9-11/12). Đại hội vừa làm nổi bật lên được sự phong phú và đa dạng của hoạt động giáo lý trong giáo tỉnh vừa nối kết các giáo phận lại với nhau trong nỗ lực soạn thảo một thủ bản giáo lý hỏi thưa cho giáo tỉnh miền Trung. Nên chăng ban soạn luôn thủ bản giáo lý hỏi thưa cho toàn quốc? Nếu Đức cha Chủ tịch, ban Giáo Lý Giáo tỉnh miền Trung sẵn sàng đảm nhận công việc này. Về việc soạn thảo tài liệu huấn luyện Giáo Lý Viên, giáo tỉnh miền Nam sẽ phụ trách.

1.3.4. Dự án: Đại hội Giáo Lý toàn quốc lần thứ 3 vào năm 2011 dự định  tổ chức ở miền Bắc nhằm thúc đấy hoạt động giáo lý giáo tỉnh này. Ban Giáo lý cũng đang xây dựng trang web để làm “cầu nối” giữa các ban giáo lý giáo phận.

Sau phần báo cáo của 3 tổ (Thần Học, Dịch thuật và Giáo Lý), cha Bùi Hoàng, với tư cách là người được Đức cha Chủ tịch giao trách nhiệm rà soát lại bản dịch cuốn Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, [2] báo cáo lại việc phê chuẩn của Toà Thánh ngày 25/6/2009 và việc ấn hành bản dịch tiếng Việt cuốn Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo sau khi thống nhất ngôn ngữ với bản Toát yếu sách Giáo Lý Công Giáo mà cha Trần Phúc Nhân đã giúp chỉnh sửa.

Góp ý cho tổ Giáo Lý, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đề nghị sớm hoàn thành tài liệu học hỏi Năm Thánh. Về cuốn Giáo Lý hỏi thưa, nên soạn ngắn gọn, dễ hiểu.

2. Phần hai: hai ban Thần Học và Giáo Lý họp riêng.

3. Phần ba: trong phần đúc kết chung, mỗi tổ đưa ra những thống nhất chung, đồng thời có sự góp ý của Đức Hồng Y và Đức cha Chủ tịch.

3.1. Tổ Giáo Lý:

Quyết định phục hồi công trình của Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi năm 1995 (Sách Giáo Lý cho người trưởng thành và sách Giáo Lý hỏi thưa) dựa theo cuốn Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo và cuốn Toát yếu sách Giáo Lý Công Giáo. Riêng việc soạn thảo bản hỏi thưa giao cho ban Giáo Lý Giáo tỉnh miền Trung đảm nhận; cần lưu ý việc sử dụng từ ngữ và ngữ điệu tiếng Việt sao cho dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ tương tự như sách Giáo Lý Tân Định hay Bổn Đồng Ấu. Đề nghị sau khi soạn xong phần nào, ban soạn thảo sẽ gửi ngay cho các giáo phận góp ý. Các giáo phận sẽ sử dụng tối đa công trình chung trong việc soạn sách giáo lý cho giáo phận của mình.

3.2. Tổ Thần Học:

Về việc duyệt xét lại từ ngữ trong bản phiên dịch các văn kiện Công Đồng chung Vatican II, tổ đề nghị cha Sơn (Bà Rịa) đảm nhiệm. Về các bản dịch thông điệp và tông huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cha Mai (Long Xuyên) sẽ đảm trách việc kiểm duyệt trước khi xuất bản. Riêng những thông điệp và tông huấn thuộc lãnh vực đạo đức sinh học và gia đình, được giao cho Sr. Ý Lan (dòng Đức Bà) và cha Luy Tuấn (Saigon).

Tổ Thần học cũng đề nghị các giảng viên thần học cung cấp những tài liệu thần học có tính căn bản để phiên dịch ra tiếng bản xứ.

Ban Thư ký Năm Thánh cần hình thành Ban Biên Tập để rà soát những văn bản chính thức sau đó đệ trình lên Hội đồng Giám mục duyệt xét.

Về nhân sự, tổ Thần học chưa tìm được Tổ trưởng mới thay thế Đức cha Phêrô.

Góp ý:

Sau khi đã lắng nghe các tổ đúc kết, Đức Hồng Y lưu ý đến việc Hội nhập Văn Hóa trong công cuộc Loan báo Tin Mừng và Giáo dục đức tin. Theo ngài, cần phải tìm trong nền văn hóa của dân tộc những “hạt giống Lời Chúa” và làm cho những hạt giống ấy nẩy mầm theo chính nền văn hóa ấy. Đức cha Chủ tịch UB đồng thuận với quyết định chung của Ban giáo lý, đồng thời nhắc lại 2 tiêu chuẩn căn bản của việc dạy Giáo Lý đó là (1) Đức Tin tông truyền, (2) Hội nhập văn hóa.

Cha Trưởng ban giáo lý tiếp thu những góp ý và đề nghị ban Giáo lý Giáo tỉnh miền Trung theo những tiêu chuẩn trên tiến hành việc soạn thảo Sách Giáo lý hỏi thưa.

Về vấn đề dịch và soạn thảo các tài liệu học tập, toàn hội nghị nhận thấy có những khó khăn trong vấn đề nhân sự và thời gian. Vì thế Đức cha Chủ tịch kêu gọi tìm thêm những chuyên viên có khả năng (thần học, ngoại ngữ) và có thời gian để cộng tác. Về điểm này, cần sự tham gia của các thành phần dân Chúa (tu sĩ, giáo dân…), và những linh mục không bị ràng buộc vào mục vụ giáo xứ.

Trước khi kết thúc, Đức cha Chủ tịch nhắc đến việc chuẩn bị Đại Hội Dân Chúa vào tháng 11 năm 2010. Ngài kêu mời sự tham gia cộng tác tích cực của các tổ, các ban, với Đức cha Phêrô, Tổng Thư ký Ban tổ chức Năm Thánh. Một lần nữa ngài cũng nhắc đến việc đẩy mạnh hoạt động Giáo lý các Giáo tỉnh, nhất là Giáo tỉnh miền Bắc.

Phiên họp kết thúc lúc 12g00 cùng ngày trong niềm hân hoan, tạ ơn, tin tưởng hướng về phía trước, cho vinh danh Thiên Chúa.

Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Tgp. Tp HCM

Ngày 30 tháng 12 năm 2009

Thư ký điều hành

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền


(Biên bản đã được Đức cha Chủ tịch hiệu đính & chấp thuận)

------------------------------

[1] Cô M. Mađalêna Phạm Thị Thúy (Saigon)

[2] Đức cha Chủ tịch đã phải chỉ định người phụ trách công việc này, lý do Ban Giáo Lý lúc đó chưa phát triển mạnh như bây giờ.


 
UB Giáo lý Đức tin