Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 31 Thường niên: Là anh em với nhau

Tìm Nét Riêng của Học viện Công giáo Việt Nam

Đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của châu Âu

65.000 bạn trẻ đã trả lời Bản câu hỏi của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ

Đức giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng giám mục Welby kêu gọi hoà bình ở Nam Sudan.

    
WHĐ