Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 49/2017

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 30 Thường niên: Điều răn trọng nhất

Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô

Hội nghị về Giáo lý và người khuyết tật tổ chức tại Roma

Đức hồng y Bo: “Myanmar cần được chữa lành và hoà giải”

Ấn bản mới Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: một “trợ giúp” để đi sâu vào mầu nhiệm đức tin.

   
WHĐ