Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 47/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới

Hội nghị thường niên kỳ II-2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Giáo phận Thái Bình: Tang lễ Đức cha Phanxixô Xaviê Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ.

    
WHĐ