Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 27 Thường niên: Sinh hoa lợi

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 (năm 2018)

Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải

­– Truyền thông Xã hội: Tự do phát sinh nhờ gắn bó với sự thật

Tông đồ Hàng hải: Một công tác mục vụ tối quan trọng.

   
WHĐ