Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 25 Thường niên: Tôi đâu có bất công

Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của ba Giáo tỉnh

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Học viện mới về Hôn nhân và Gia đình

­Thần học gia Đức kêu gọi thiết lập quy tắc chính xác cho “các vị giáo hoàng nghỉ hưu” trong tương lai

Hội nghị Thường niên Uỷ ban Mục vụ Gia đình lần thứ VIII

Cuộc gặp gỡ cảm động của cha Thomas Uzhunnalil với Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

 
WHĐ