Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 41/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 22 Thường niên: Nếu được cả thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thành lập Uỷ ban mới: Uỷ ban chuyên trách Chống Phân biệt chủng tộc

Tổng giáo phận Hà Nội: Đại hội Caritas lần thứ III

Toà thánh công bố logo chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Myanmar và Bangladesh.

 

 
WHĐ