Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 40/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 21 Thường niên: Trên tảng đá này

Giáo tỉnh Hà Nội: Thường huấn các tu sĩ

– Phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia

– Đức hồng y Parolin đến Moskva: một chuyến viếng thăm “lịch sử”

Các giám mục Nigeria kêu gọi vâng lời Đức Thánh Cha

Toà thánh công bố logo và khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Peru.

 

 
WHĐ