Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 36/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 17 Thường niên: Vui mừng bán tất cả

Khai mạc Hội nghị Kinh thánh Đông Nam Á (CBF-SEA) tại Nha Trang

Đức Tổng giám mục Ladaria Ferrer: “Giáo hội sẽ vô tích sự nếu khép kín trong chính mình” 

Iraq: 15 bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức mới thay thế cho các tượng đã bị phá hủy

Dòng Tên tại Pháp tổ chức tĩnh tâm cho người tị nạn

Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại sau khi xảy ra bạo lực tại Giêrusalem.

 

 
WHĐ