Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 34/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên: Nghe và hiểu

Bộ Phụng tự gửi Thư luân lưu cho các giám mục về bánh và rượu dùng trong Thánh lễ

Đức Thánh Cha Phanxicô đang xem xét lại Tự sắc Summorum Pontificum 

Tự sắc Maiorem hac dilectionem: một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phước

– Công bố bài hát chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 tại Panama

Chấm dứt 500 năm tranh cãi thần học giữa Công giáo và Tin Lành Luther.

 

 
WHĐ