Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh: Xin cho chúng con thấy Chúa Cha

Giáo phận Bà Rịa: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế nhiệm Giám mục chính toà Bà Rịa

– Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận được tôn phong là Đấng đáng kính

Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Giám mục Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm

– Uỷ ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 40

Mối tương quan với Đức Mẹ Maria và mối tương quan với Giáo hội phải đi đôi với nhau.

 

 
WHĐ