Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 23/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh: Mời ông ở lại với chúng tôi

Hội nghị thường niên kỳ I/2017 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Hội ngộ Truyền Thông thường niên 2017 của Giáo hội Việt Nam

– Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 19

Mục tiêu của al-Azhar với Hội nghị Hoà bình Thế giới là gì?

Đức Thượng phụ Bartholomaios sẽ đến Ai Cập cùng với Đức giáo hoàng Phanxicô.

 

 
WHĐ