Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 22/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh: Hãy nhìn xem

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô

“Cuộc đời của anh chị em ẩn chứa hạt giống phục sinh, ân huệ sự sống chờ được đánh thức”

Sứ điệp Phục sinh 2017 chung của Chủ tịch CCEE và Chủ tịch CEC.

 

 
WHĐ