Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 18/2018Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật Lễ Phục sinh: Ông đã thấy và đã tin

– Giới thiệu tài liệu kết thúc Cuộc gặp gỡ Tiền-Thượng Hội đồng Giám mục

Liban: Cử hành Lễ Truyền tin tại Dinh Tổng thống

Dalia Al Mokdad, tiếng nói Hồi giáo tại Cuộc gặp gỡ Tiền-Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo

Đức hồng y Thang Hán: Thật vô lý khi phản đối cuộc thương thảo Vatican-Trung Quốc.

      
WHĐ