Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 16/2018Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 5 Mùa Chay: Hạt lúa trơ trọi

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư Mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ I/2018

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I-2018 Hội đồng Giám mục Việt Nam

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Đức Thánh Cha công bố chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon

Chân phước giáo hoàng Phaolô VI và Chân phước Oscar Romero sẽ được tuyên thánh.

     
WHĐ