Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 15/2018Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Chay: Chuộng tối hơn sáng

Ai tín: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được Chúa gọi về

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018: Viếng mộ Thánh Phêrô & Yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.

        
WHĐ