Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến đổi hình dạng

– Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên - Một Người trẻ Chứng nhân”

Một giám mục của Giáo hội thầm lặng Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”

Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019: đã có hơn 40.000 người ghi danh

Uỷ ban Toà thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.

     
WHĐ