Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 7 Thường niên: Trở nên con cái Cha

Cáo phó: Đức cha Phaolô Nguyễn văn Hoà

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 18

Linh mục Lombardi nói về Đức Bênêđictô XVI bốn năm sau ngày từ nhiệm

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đặc sứ tại Medjugorje (Mễ Du)

– Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2017 của Giáo triều Rôma

– Công bố logo chính thức chuyến tông du Fatima của Đức giáo hoàng Phanxicô

Các giám mục vùng biên giới Hoa Kỳ và Mexico thảo luận về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

 

 
WHĐ