Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 12/2017


Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên: Thầy bảo cho anh em biết

Người Công giáo và người Tin Lành Luther trên đường hiệp nhất

Hoa Kỳ: các nhà thần học Công giáo kêu gọi rút lại sắc lệnh chống nhập cư

Giáo hội Lào sắp có thêm hai tân linh mục

Hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Đức về những người ly dị và tái hôn.

 

 
WHĐ