Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 09/2018


Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 4 Thường niên: Hãy xuất khỏi người này!

– Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Chilê: Gặp các giám mục Chilê

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Pêru: Gặp các giám mục Pêru.

   

 
WHĐ