Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 07/2018 

Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 2 Thường niên: Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem!

– Người trẻ Chilê tham gia sứ vụ của Giáo hội để chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Phanxicô

Clerus App: ứng dụng giúp các linh mục soạn bài giảng

– Sự phát triển của truyền thông Vatican sau khi đổi mới

2017: một năm kinh hoàng cho vùng Amazon

Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện: Nhìn lại một năm hoạt động.

   

 
WHĐ