Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 07/2017


Nội dung:

– Suy niệm Lễ Hiển linh: Ngôi sao dẫn đường

Đại hội Giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Taizé lần tới sẽ diễn ra tại Basel, Thuỵ Sĩ

Trung Quốc: Nhà cầm quyền muốn Giáo hội Công giáo “độc lập” với Roma

Những thông tin lạc quan trong lĩnh vực tôn giáo của năm 2016

Đức giáo hoàng Phanxicô gửi sứ điệp cho Đại hội Giới trẻ châu Âu của Cộng đoàn Taizé.

 

 
WHĐ