Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 04/2017

 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng: Đừng ngại

Lào: Lễ tôn phong Chân phước 17 vị tử đạo

Máng cỏ: lời mời gọi dành chỗ cho người di dân

Hội nghị Ấn giáo-Kitô giáo đầu tiên tại Roma

Canh tân việc đào tạo linh mục cho thế kỷ 21

Đức Thánh Cha kêu gọi Tổng thống Syria tôn trọng luật nhân đạo.

 

 
WHĐ