Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 02/2018

Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng: Người dọn đường

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Bangladesh: Gặp Hội đồng Giám mục

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar: Thánh lễ Giới trẻ tại Nhà thờ chính tòa Yangon.

       
WHĐ