Các tôn giáo » Tìm Hiểu
Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn quy tụ những Kitô hữu tha thiết và muốn dấn thân trong việc tìm hiểu, gặp gỡ các tín đồ thuộc tôn giáo khác, theo hướng dẫn của Hội Thánh Công giáo, nhằm thực hiện giáo huấn của công đồng Vatican II (Nostra Aetate...
Chị đã tham dự nhiều Thánh lễ. Chị thấy những lúc rước lễ vừa gây ngạc nhiên vừa thu hút. Điều gây ngạc nhiên nữa là ở đây, các Kitô hữu vừa cầu nguyện vừa nhảy múa. Họ nối kết việc cầu nguyện với lễ hội. Trong Thánh Lễ, ngay cả giám mục cũng hát và múa với người trẻ! Hôm qua, chị cũng quan sát các người hành hương đi xưng tội. Thực là một hồng phúc được chứng kiến các vị linh mục lắng nghe họ. Một số người hành hương đã khóc.
Nếu chúng ta chỉ dựa vào mặc khải hay giáo huấn của Giáo Hội để phủ nhận thuyết vô thần thì chưa đủ, vì những người vô thần có chấp nhận mặc khải hay Giáo Hội đâu. Cần phải chỉ cho người ta thấy những phi lý và mâu thuẫn trong chính lập luận của họ và như thế, gián tiếp chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa.