Văn kiện » Thư Mục vụ các giáo phận
Điều quan trọng nhất trong Mùa Phục Sinh là “làm sống lại niềm tin Phục Sinh”; một niềm tin có khi đã chết, hoặc đã suy yếu đến mức không còn hoạt động hay không có khả năng hành động
Vì năm nay là Năm Đức Tin, ngoài một số ý tưởng cơ bản về ý nghĩa mùa Chay, tôi muốn hướng anh chị em đến mầu nhiệm trọng tâm và chóp đỉnh của lịch sử cứu độ: Mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu là nội dung đức tin mà Giáo hội không ngừng loan truyền trải qua hai ngàn năm.
Một cách cụ thể, trong năm nay, tôi đã xin các cha và các ban chấp hành huy động giáo dân để mỗi giáo xứ xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho người nghèo. Ngoài việc xây nhà tình nghĩa, toàn thể giáo xứ hãy hợp lực để giúp cho người nghèo có của ăn hoặc có tiền mua thuốc chữa bệnh. Anh chị em hãy quảng đại với người nghèo, bất kể là lương hay giáo, đơn giản chỉ vì họ là người nghèo, họ là hiện thân của Chúa Giêsu. Tất cả những việc bác ái này chứng tỏ anh chị em đích thực là môn đệ của Chúa.
Mùa Chay năm nay đến với chúng ta trong bối cảnh đặc biệt của Năm Đức Tin với nỗ lực Tân Phúc Âm Hóa thế giới của cả Hội Thánh. Vì thế, khi sống và thực hành những việc đạo đức Mùa Chay năm nay, chúng ta hãy quy hướng đặc biệt về những đòi hỏi của đức tin cũng như nhiệm vụ truyền giáo của người Kitô hữu trong xã hội và thế giới hôm nay.
Lịch sử giáo phận là một bản tuyên xưng đức tin sống động, đặc biệt qua các chứng nhân kiên cường trong những giai đoạn khó khăn và thử thách. Chúng ta được mời gọi làm cho cây đức tin bén rễ sâu trong đời sống từng người cũng như các gia đình, từng hội đoàn cũng như các xứ họ.
Hiệp cùng Giáo Hội, chúng ta bước vào Mùa Chay, đây chính là thời gian thuận tiện với hành trình 40 ngày Chay thánh trong tinh thần Sám Hối, Canh Tân và Bác Ái; để cùng bước vào cuộc Khổ Nạn với Chúa, cùng loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại vinh quang.
Trang 1 2 3 4 15 » Cuối