Văn kiện » Thư Mục vụ các giáo phận
Tôi tha thiết kính mời tất cả các cha và anh chị em hãy về cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin của Tổng Giáo Phận vào lúc 10 giờ 00 sáng ngày 18 tháng 10 năm 2012 tại Vương Cung Thánh Đường – Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện. Đây là một cuộc hành hương đức tin của toàn thể Tổng Giáo Phận tại một nơi lịch sử thánh thiêng đã ghi dấu các bậc tiền nhân của chúng ta trong đức tin.
Riêng tại Giáo phận Nha Trang, thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin sẽ được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012, và tại các giáo xứ vào Chúa nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012. Ngày bế mạc Năm Đức Tin tại giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, trong tuần Tĩnh tâm Linh mục giáo phận.
Chúng ta cám ơn Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã làm cho Giáo hội hoàn vũ hiện diện rõ hơn, hữu hình hơn nơi Giáo hội địa phương của chúng ta. Tôi cũng xin nhân cơ hội nầy cám ơn toàn thể anh chị em, đã chân thành hợp tác với tôi bằng tình thương mến.
Đây không còn là lúc ngồi than trách ai, mà là sống. Sống mầu nhiệm mùa chay, mùa sám hối và sống theo Tin Mừng yêu thương. Chỉ có Thánh Thần Chúa soi sáng và đổi mới mỗi chúng ta thực sự trở nên những anh em của nhau và với nhau, để ai nấy đều sống chan hoà yêu thương nhau. Hãy chuyển biến cố hôm 23.02 tại Turia Yốp thành cơ hội giúp mọi người bình tĩnh ngồi lại với nhau, nhìn nhận ra nhau đều là con dân Việt, đều là anh em của nhau và mau chóng quên đi những tiêu cực vừa xảy ra, để cùng nhau hợp lực xây dựng xã hội ngày càng phát triển và tươi đẹp.
Bản thân mỗi người chỉ có thể đổi mới nếu có đủ ba yếu tố sau đây: sức mạnh của ơn Chúa, sức mạnh của ý chí và sự trợ giúp của cộng đoàn. Ba yếu tố trên đây đều cần thiết và hỗ trợ cho nhau. Ba việc đạo đức truyền thống của Mùa Chay: cầu nguyện, hy sinh và bác ái, là để giúp chúng ta phát huy ba sức mạnh ấy, nhờ đó tâm hồn và cuộc sống được đổi mới.
Sống tinh thần Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm nay, chúng ta hiệp thông với Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với chủ đề “Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và các công việc lành” (Dt 10,24). Quý Cha có thể dựa vào Sứ điệp này để giúp học tập trong Mùa Chay, đặc biệt dẫn đến việc quan tâm đến đời sống thể lý và tinh thần của tha nhân.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 15 » Cuối