Phụng vụ - Bí tích » Phụng vụ
Thông báo về Nghi thức cử hành Hôn nhân

THÔNG BÁO

VỀ NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN

Ủy Ban Phụng Tự Tòan Quốc đã in xong cuốn Nghi thức cử hành hôn nhân, và đã phổ biến cho các giáo phận cũng như gởi bán tại các nhà sách công giáo. Theo Thông cáo của Hội Đồng Giám mục in ở đầu sách, thì được phép sử dụng Nghi thức mới này từ khi có sách và buộc phải cử hành từ sau Lễ Phục Sinh năm nay, tức ngày 12.04.2009.

Vậy xin nhắc nhở quý cha một số điểm sau đây:

- Trong nghi lễ mở đầu, bỏ qua hành động thống hối. Sau lời dẫn lễ, xướng kinh Vinh danh luôn (x. số 53, tr. 12).

- Nếu cử hành lễ nghi hôn phối trong thánh lễ của cộng đoàn, thì cả trong các Chúa nhật mùa Giáng sinh và mùa Thường niên, cũng phải cử hành lễ Chúa nhật (x. số 54, tr. 12).

- Có thể chọn 3 bài Thánh Kinh in trong sách Nghi thức cử hành hôn nhân, trong đó một bài phải rõ ràng nói về hôn nhân, tức những bài có ghi dấu hoa thị. (x. số 55, tr. 13 và mấy dòng chữ đỏ trước các bài đọc, tr. 51)

- Sau khi tiếp nhận sự ưng thuận của đôi bên, vị chủ sự xướng: Nào ta chúc tụng Chúa! Và cộng đồng thưa: Tạ ơn Chúa! (x. số 65, tr. 18; số 99, tr. 27; số 133, tr. 37; số 164, tr. 46).

- Sau lời nguyện chúc hôn, bỏ qua kinh: Lạy Chúa Giêsu Kitô, và đọc ngay: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. (x. số 75, tr. 22).

- Không được ký sổ hôn phối trên bàn thờ (x. số 178, tr. 50).

Xin quý cha lưu ý để thi hành cho đúng.

Phú Cường ngày 27 tháng 02 năm 2009

+ Phêrô Trần Đình Tứ

Giám mục Phú Cường

Chủ tịch UBPT/HĐGMVN

 

 
Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ