Các tôn giáo » Đối thoại Đại Kết
Tài liệu dành cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và xuyên suốt năm 2015
Tài liệu dành cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu
và xuyên suốt năm 2015
WHĐ (21.01.2015) – Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (từ ngày 18 đến 25 tháng 01) năm 2015 có chủ đề: Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Làm ơn cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4,7). Tập tài liệu được đề nghị cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2015 này do “Hội đồng quốc gia các Giáo hội Kitô của Brazil” (CONIC) biên soạn theo lời mời của Hội đồng Toà thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu và Uỷ ban Đức Tin và Lề luật của Hội đồng Đại kết các Giáo hội, là hai cơ quan đồng tổ chức Tuần lễ này.
Tài liệu do Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn dịch từ bản tiếng Anh “Resources for THE WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY and throughout the year 2015”.
 
 
Hội đồng Toà thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu