Thần học » Suy tư
Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ, trước hết, đòi hỏi người công giáo phải đào sâu và hâm nóng lại niềm tin của mình... Để loan báo Tin Mừng cách mới mẻ thì trước hết, chính người công giáo phải hiểu rõ mình tin vào ai, tin điều gì, tại sao tin. Nói cách khác, chính người công giáo cần được tái loan báo Tin Mừng.
Một đàng phải tiếp tục đào sâu suy tư và trình bày dung mạo của Đấng Thiên Chúa vĩ đại và uy quyền; đàng khác phải chú tâm đến việc giới thiệu “vị Thiên Chúa nhỏ bé và gần gũi”. Nói cách khác, phải làm một “tổng hợp giữa vị Thiên Chúa vĩ đại uy quyền với vị Thiên Chúa bé nhỏ gần gũi, Đấng đang hướng dẫn tôi, đang chỉ cho tôi thấy những giá trị của đời sống”
Bằng chứng lớn nhất - Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
Có một thứ tu đức phiến diện ca ngợi đau khổ và thập giá như thể tự mình chúng là có giá trị. Chúa Giêsu dạy cho biết chỉ có tình yêu mới đáng cho ta hy sinh tất cả vì nó. Người dạy ta phải yêu thương nhau chứ không dạy phải làm khổ nhau. Đau khổ, thập giá mà thiếu vắng tình yêu thì chỉ còn là tai họa đè bẹp con người mà thôi.
Nhiệt thành của thập giá - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Có những lúc người môn đệ Chúa cũng bị cám dỗ sử dụng bạo lực để gọi là phục vụ Nước Chúa. Nếu chưa phải là những hành động bạo lực thì cũng là những lời nói và ứng xử bạo lực. Dù là hành động hay lời nói thì gốc rễ vẫn là sự căm thù chất chứa trong tâm hồn, đôi khi được ẩn giấu dưới lớp áo nhiệt thành, và sự căm thù ấy đã dẫn đến biết bao hậu quả tai hại cho chính Hội Thánh của Chúa.
Thánh Giuse dạy chúng ta bài học tĩnh lặng. Để có thể lắng nghe Lời Chúa trong một thế giới ồn ào và tràn ngập lời lẽ của con người. Để có thể sống thật với chính mình hơn khi đối diện với Thiên Chúa. Để lời rao giảng thực sự là chuyển tải Lời Chúa, cho dù phải chấp nhận đi ngược lại những gì người đời mong đợi.
Giáng sinh và Sứ điệp Hòa bình - Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Các mục đồng được sai đến máng cỏ để gặp Đấng Cứu Độ, Đấng là suối nguồn hạnh phúc và bình an cho Dân Ngài. Nói theo ngôn ngữ của Isaia, Dân Chúa đã biết được “máng cỏ nhà chủ”, nhìn nhận Chúa là Chủ của mình, và chỉ khi ấy, họ mới được hưởng bình an.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 8 » Cuối