Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Đức tin là lời đáp của con người, nhưng đức tin cũng là ơn ban của Thiên Chúa... Cầu nguyện là xin Đức Giêsu thêm sức mạnh và thêm lòng tin cho ta.
Kitô hữu là người dám đi lại con đường của Ðức Giêsu, chấp nhận bị sự ác vùi dập và nuốt chửng, mà trên môi vẫn nói lời tha thứ.
Đức Giêsu biến hình không phải là đổi qua một hình khác, mà là vén mở trong một thời gian ngắn để cho ta thấy tư cách thần linh vẫn luôn luôn có nơi Ngài.
Cái được và cái mất không như nhau. Cái mất chỉ là mạng sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là sự sống vĩnh hằng ở đời sau
Chúng ta cũng sợ như Phêrô, sợ cùng với Thầy Giêsu đi con đường hẹp. Chúng ta cũng dễ nghĩ theo kiểu người phàm, chứ không nghĩ theo kiểu Thiên Chúa.
Hãy để Đức Giêsu chạm đến sự mù lòa của ta để ta được sáng mắt, nhờ đó ta thấy được Ngài, thấy được sự thật về mình và về tha nhân.
Trang 1 2 3 4 483 » Cuối