Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Đức Giêsu phục sinh chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới. Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài, thuộc cả dân Do thái và dân ngoại.
Nếu chúng ta dám trao cho Ðức Giêsu tất cả những gì mình có, dù chỉ là nhỏ nhoi; nếu chúng ta chịu để cho Ngài bẻ ra, và làm vỡ tan mọi tính toán ích kỷ, thì chúng ta có thể nuôi được cả thế giới.
Làm thế nào để chúng ta không tìm cách tránh né sự thật, dù chấp nhận sự thật đòi chúng ta phải thay đổi tận căn và trả giá? Làm thế nào để chúng ta can đảm nhận mình sai để lại bắt đầu?
Phải làm sao để các ngôi thánh đường ngày nay của chúng ta khỏi rơi vào số phận của Đền thờ Giêrusalem ngày xưa, xanh lá nhưng không trái, nên bị chết khô.
Không thấy xà trong mắt mình, nhưng lại thấy rác trong mắt anh em. Chúng ta vẫn cần người khác để được sáng mắt, cần có ai đó dẫn ta mù lòa đến với Giêsu.
Mọi chức vụ và quyền bính là để phục vụ cho Dân Chúa. Thầy Giêsu chỉ cách hành xử cho những ai muốn làm lớn, làm đầu. Đó là sống như người đầy tớ, người phục vụ.
Trang 1 2 3 4 » Cuối