Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Không có một Kitô giáo buồn. Niềm vui là một trong những nét đặc trưng của Kitô giáo, bởi lẽ Kitô giáo phát sinh từ Tin Mừng rộn rã, từ tiếng reo Halleluia.
Chúng ta phải chia sẻ cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày. Nhưng rồi ngày nào đó, Chúa lại đến thăm, lại tỏ mình, lại vỗ về an ủi.
Tình yêu đích thực bao giờ cũng khiêm hạ đợi chờ. Chúng ta tự hỏi mình có sẵn sàng mở ra để Chúa đi vào thế giới của mình và để mình đi vào thế giới của Chúa không?
Trong cuộc sống lắm khi người Kitô hữu thấy Chúa Kitô như vắng mặt. Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách nhưng không...
Cuộc sống tiện nghi, dễ chịu thời nay cũng là một thứ bách hại nhẹ nhàng, khiến nhiều Kitô hữu bị vướng vào và dễ dàng bước qua thập giá.
Thế giới đói khát sự sống đích thực. Nếu chúng ta thật sự là người đang sống trong Ðức Kitô, chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương.
Trang 1 2 3 4 499 » Cuối