Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Như các môn đệ, chúng ta cũng thích thi thố quyền lực. Chúng ta cũng thích dùng lửa khi có lửa trong tay. Chúng ta không chấp nhận một Kitô giáo có vẻ yếu đuối, chịu lép vế.
Danh Giêsu được tôn vinh: đó là điều chúng ta nhắm tới. Chúng ta chỉ mong sức mạnh của Danh này làm thế giới được trừ quỷ.
Giàu không phải là một tội, của cải tự nó không xấu. Nhưng giàu sang có thể dẫn đến cám dỗ nguy hiểm: Tích trữ, tham lam, hà tiện, khép kín, tự mãn, hưởng thụ,
Khi được nếm trước mầu nhiệm phục sinh ngay từ đời này, chúng ta thấy dễ đón nhận đau khổ hơn.
Trả lời câu hỏi của Thầy Giêsu không hẳn đã là điều quan trọng. Điều quan trọng là sống câu trả lời của mình. Đời tôi là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi đó.
Phải đổi toàn bộ cái nhìn của mình để nhận ra được Giêsu là ai, để không vội vã đánh giá Ngài dựa trên tiêu chuẩn người đời.
Trang 1 2 3 4 » Cuối