Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Khi thực thi ý Thiên Chúa muốn, người ta trở nên có họ với Đức Giêsu. Người kitô hữu chúng ta vui sướng được thuộc về gia đình này...
Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tấn công Xatan. Ngài không ngừng chinh phục thế giới này cho Thiên Chúa, và mời chúng ta cộng tác để xây dựng Nước Chúa trên trần gian.
Theo Chúa Giêsu là chia sẻ với Ngài cùng một sứ mạng, là thao thức và đồng cam cộng khổ với Ngài trong công việc cứu độ toàn thế giới.
Đức Giêsu bao giờ cũng vượt trên những gì chúng ta thường nghĩ. Cần thấy được sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi sự “mất trí” và điên rồ của Đức Giêsu trên thập giá.
Kitô hữu là người được gọi, để ở với Chúa Giêsu và được ngài sai đi... Hãy ở với Giêsu mỗi ngày 15 phút, bạn sẽ thấy mọi sự thay đổi.
Con người hôm nay nhận ra Chúa Giêsu không nhờ sự giới thiệu của quỷ: “Ông là Con Thiên Chúa”, nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Giêsu.
Trang 1 2 3 4 539 » Cuối