Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Đức Giêsu thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, vì Cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha.
Con người cần có một trung tâm nằm ngoài mình, thu hút mình, nâng mình lên, kéo mình ra khỏi cái tầm thường, thực dụng. Trời là trung tâm của đất. Ðất cho con người sự sống. Trời cho con người lẽ sống.
Nhân danh Thầy Giêsu mà xin cùng Chúa Cha là điều vẫn nằm ở phần cuối của mỗi lời nguyện trong Giáo Hội. Khi cầu xin nhân danh Thầy Giêsu, chúng ta hiệp nhất với Thầy, nên lời xin của chúng ta dễ được Chúa Cha đoái nhận.
Kitô giáo phải có khả năng đem lại niềm vui cho thế giới, không phải thứ niềm vui rẻ tiền, vì mua được một trận cười thâu đêm, nhưng là thứ niềm vui của người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn. Có lúc thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán. Chúng ta phải chia sẻ cuộc Khổ nạn và cái chết của Chúa mỗi ngày.
Đức Giêsu là Sự Thật đã được chính Ngài vén mở cho ta, nhưng Thánh Thần mới là Đấng đưa chúng ta vào mầu nhiệm Giêsu, vào Sự Thật trọn vẹn.
Trang Đầu « 545 546 547 548 549 557 » Cuối