Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Dù Hêrôđê thấy việc giết Gioan là điều sai trái, ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình. Cần can đảm để giữ lời hứa, nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ.
Chúng ta cần nếm nỗi đau của năm cô đứng ngoài, khi cửa đã đóng lại... Đức Giêsu chính là Chàng Rể đến bất chợt giữa đêm khuya. Chỉ mong ta không phải năn nỉ xin dầu và vội vã đi mua dầu trong đêm.
Canh thức không phải là không ngủ. Canh thức là sống đời sống Kitô hữu của mình cách trung tín, quảng đại. Chúa cũng không cố ý đến bất ngờ, để ta không kịp trở tay...
Chúng ta chỉ có thể rao giảng Tin Mừng cho con người hôm nay khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ, khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta...
“Khốn cho các ngươi!” Đây không phải là lời chúc dữ cho bằng là lời trách than, buồn tiếc, vì những sự giả hình, che đậy nơi một số nhà lãnh đạo Do thái giáo.
Chỉ ai đã thực sự gặp mới hăng hái đi giới thiệu Chúa với người khác. Chúa Giêsu hôm nay vẫn qua người khác mà gọi tôi theo Ngài. Nhưng cuối cùng chính tôi vẫn phải gặp mặt Ngài và để Ngài chinh phục.
Trang Đầu « 529 530 531 532 533 557 » Cuối