Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Cần trở về với trái tim của mình. Ðó không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một thách đố dám nhìn cái tôi sau lớp mặt nạ.
Dù Hêrôđê thấy việc giết Gioan là điều sai trái, ông vẫn không dám xin rút lại lời thề thiếu suy xét của mình. Cần can đảm để giữ lời hứa, nhưng có khi cần can đảm hơn để không giữ.
Chúng ta cần nếm nỗi đau của năm cô đứng ngoài, khi cửa đã đóng lại... Đức Giêsu chính là Chàng Rể đến bất chợt giữa đêm khuya. Chỉ mong ta không phải năn nỉ xin dầu và vội vã đi mua dầu trong đêm.
Canh thức không phải là không ngủ. Canh thức là sống đời sống Kitô hữu của mình cách trung tín, quảng đại. Chúa cũng không cố ý đến bất ngờ, để ta không kịp trở tay...
Chúng ta chỉ có thể rao giảng Tin Mừng cho con người hôm nay khi những khoảng cách giữa lời nói và hành động được xóa bỏ, khi người ta thấy sự thống nhất trong lối sống của chúng ta...
“Khốn cho các ngươi!” Đây không phải là lời chúc dữ cho bằng là lời trách than, buồn tiếc, vì những sự giả hình, che đậy nơi một số nhà lãnh đạo Do thái giáo.
Trang Đầu « 520 521 522 523 524 » Cuối