Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Hôm nay chúng ta vẫn phải làm việc vất vả để thế giới nhìn nhận quyền làm Chúa của Đức Giêsu Kitô. Vì kẻ thù cuối cùng vẫn chưa bị khuất phục trọn vẹn.
Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân. Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá.
Đừng hiểu thiên đàng là nơi mất đi sự ấm áp của tình người. Tình yêu với Thầy Giêsu và những mối dây thân ái giữa người với người, chẳng có gì bị phá vỡ, nhưng trở nên hoàn hảo vững bền.
Tên của Giêsu đã được ghi khắc trong tim ta, nên chúng ta không được quên mình đã thuộc trọn về Giêsu. Còn bao điều trong đời ta thuộc về Thiên Chúa mà ta vẫn giữ cho mình!
Cả một lịch sử cứu độ nằm trong một dụ ngôn, mới nhìn có vẻ buồn. Nhưng nơi đây ta bắt gặp tình yêu Thiên Chúa làm chủ suốt dòng lịch sử... tình yêu ấy đã chiến thắng vẻ vang nơi sự phục sinh, và nơi công trình kỳ diệu là Giáo Hội (c.11).
Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình. Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật, sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và tha nhân.
Trang Đầu « 515 516 517 518 519 529 » Cuối