Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Bất cứ ai sinh Đức Giêsu ra cho môi trường sống của mình, bất cứ ai làm cho Ngài lớn lên trong trái tim nhân loại, người ấy là mẹ Đức Giêsu.
Nơi nào có Chúa hiện diện, nơi ấy là đền thờ. Cần bỏ dép ở ngoài trước khi bước vào ngôi đền thờ là trái tim tha nhân. Cần năng thanh tẩy lại đền thờ tâm hồn mình bằng bí tích Hòa Giải.
Thế giới Tây phương hôm nay đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa. Họ nhân danh tự do tôn giáo để loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng không có Trời thì ai ở được với ai.
Kitô hữu là người tích cực sử dụng đồng vốn nhận được để sinh lời. Ra khỏi thái độ rụt rè, sợ hãi, để dám nghĩ, dám làm việc lớn cho Chúa, đó mới là thái độ đúng đắn của người Kitô hữu có trách nhiệm.
Dakêu dạy cho chúng ta biết cách tìm kiếm Chúa trong đời. Phải ước ao cho mãnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường, ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng.
Ơn biết mình mù và muốn thấy rõ chính mình, là một ơn lớn. Có người mù, không biết mình mù, nên vẫn thản nhiên ở lại trong cảnh mù. Lại có người cố ý không muốn thấy, cố ý mù để khỏi phải thay đổi.
Trang Đầu « 515 516 517 518 519 557 » Cuối