Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Đừng hiểu thiên đàng là nơi mất đi sự ấm áp của tình người. Tình yêu với Thầy Giêsu và những mối dây thân ái giữa người với người, chẳng có gì bị phá vỡ, nhưng trở nên hoàn hảo vững bền.
Tên của Giêsu đã được ghi khắc trong tim ta, nên chúng ta không được quên mình đã thuộc trọn về Giêsu. Còn bao điều trong đời ta thuộc về Thiên Chúa mà ta vẫn giữ cho mình!
Cả một lịch sử cứu độ nằm trong một dụ ngôn, mới nhìn có vẻ buồn. Nhưng nơi đây ta bắt gặp tình yêu Thiên Chúa làm chủ suốt dòng lịch sử... tình yêu ấy đã chiến thắng vẻ vang nơi sự phục sinh, và nơi công trình kỳ diệu là Giáo Hội (c.11).
Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình. Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật, sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và tha nhân.
Khi Đức Giêsu chưa đi qua cái chết, chưa được phục sinh và tôn vinh, thì Thánh Thần chưa được ban xuống. Bởi đó Thánh Thần cũng là quà tặng của cả một đời Đức Giêsu phục vụ.
Tình yêu dẫn đến sứ mạng chăn dắt đoàn chiên mà Thầy quý chuộng. Phải yêu Thầy thì mới yêu chiên của Thầy. Yêu Thầy là điều kiện để được Thầy trao sứ mạng mục tử.
Trang Đầu « 505 506 507 508 509 519 » Cuối