Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Để chuẩn bị cho cái chung cục, thì phải sống đều đặn cái hàng ngày. Làm sao để khi Con Người là Đức Giêsu trở lại trên mây trời, Ngài thấy chúng ta đang ở tư thế đứng thẳng.
Nước Thiên Chúa vẫn đến gần hơn mỗi ngày. Không thiếu dấu chỉ để nhận ra Nước Thiên Chúa đang đến. Chúng ta phải thấy có biết bao dấu chỉ tích cực, đầy hy vọng...
Nếu ngày mai Ngài đến với cả thế giới hay đến với riêng mình tôi, tôi có sẵn sàng chưa hay còn bị còng lưng, cúi đầu vì bao gánh nặng? Mỗi người đều có ngày tận thế của mình...
Bất cứ khi nào chúng ta bước qua những giá trị ngàn đời của Kitô giáo, như sự thật, sự sống, công bằng, bác ái, nhân phẩm, tự do, lương tâm, khi ấy chúng ta chối bỏ Đức Kitô Giêsu.
Để làm chứng cho con người hôm nay về Đức Giêsu, chúng ta cũng phải trả giá không kém. Cần tìm ra những cách thức phù hợp để lời chứng có tính thuyết phục.
Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân... đòi ta ném mình vào sự mất an toàn, và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.
Trang Đầu « 501 502 503 504 505 » Cuối