Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Ðức Kitô luôn luôn mới, là để Ngài từ từ đưa ta đi sâu vào mầu nhiệm hơn. Ðể khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình...
Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và hỏi ý như Maria xưa. Nếu chúng ta chịu cưu mang Đức Giêsu, sinh hạ và làm cho Ngài lớn lên, thì chúng ta được chia sẻ chức làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa.
Tình yêu đích thực với Thiên Chúa thì đưa tôi về với anh em. Tình yêu đối với anh em lại đòi tôi phải trở về với Thiên Chúa. Chỉ mong đời tôi đong đưa giữa hai tình yêu đó, để chúng nên một tình yêu.
Chúng ta vẫn cần lịch sự với Thiên Chúa, người chủ tiệc, cần mặc y phục lễ cưới một cách đàng hoàng. Y phục ấy chính là một đời sống nghiêm túc theo giáo huấn của Đức Giêsu.
Chẳng có ai vào thiên đàng mà lại không reo lên vì thấy những gì gọi là công đức của mình chỉ là chuyện nhỏ, quá nhỏ để có thể mua được một vé vào thiên đàng.
Chúng ta có thể bỏ mất nhiều điều mà thiên hạ coi là giá trị... Chỉ mong được tấm lòng luôn an vui, hạnh phúc, vì biết mình được Đức Kitô và ở lại trong Ngài (Pl 3, 8-9)
Trang Đầu « 486 487 488 489 490 513 » Cuối