Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Không hẳn là chúng ta sẽ được giải thoát ngay khỏi mọi nỗi hiểm nghèo. Điều quan trọng là lòng ta được bình an, vì biết Ngài vẫn bình an ở lại trong con thuyền đời ta.
Hội Thánh hôm nay vẫn cần những Phêrô và Phaolô mới, dám bỏ, dám theo và dám yêu, dám sống và dám chết cho Ðức Kitô và Tin Mừng. Hội Thánh vẫn cần những chiếc cột và những tảng đá.
Khi đụng vào Thân Mình Ngài nơi bí tích Thánh Thể, ta được mời gọi đụng đến nỗi khổ của anh em, là những chi thể của Nhiệm Thể Ngài.
Đức Giêsu cho thấy dòng lịch sử đang đi vào ngã rẽ quan trọng. Ơn cứu độ phổ quát do Ngài đem lại được mở ra cho mọi người. Chỉ ai cố tình chối từ Tin Mừng Nước Trời mới bị loại.
Khi con người tin vào Thiên Chúa như một đứa con thơ phó thác, Thiên Chúa sẽ chọn cho con người điều tốt nhất. Thái độ phó thác, tuy có vẻ liều lĩnh, vì Thiên Chúa có thể nói không, nhưng thật ra lại rất khôn ngoan, vì biết mình sẽ được điều tốt hơn cả.
Cơn bão nói cho ta về chất lượng thật của ngôi nhà... Có lẽ ta nên chọn một câu Tin Mừng làm nền đá cho ngôi nhà đời mình. Và xây cả đời mình trên việc sống câu Tin Mừng ấy.
Trang Đầu « 486 487 488 489 490 504 » Cuối