Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Hoán cải bao giờ cũng khó. Con thứ phải can đảm lắm mới dám trở về nhà cha... Mùa Chay là thời gian trở về với Cha, trở lại với anh em.
Chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó vườn nho là Nước Thiên Chúa.
Chia sẻ là lấp vực thẳm, nâng người khác lên bằng mình... Chỉ cần bớt chút dư thừa, xa xỉ của chúng ta cũng đủ làm nhiều người no nê hạnh phúc.
Chuyện tranh cãi giữa các môn đệ là cơ hội để Thầy Giêsu vạch ra cách hành xử cho những nhà lãnh đạo tương lai của Giáo Hội.
“Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha…” Lời của Đức Giêsu vẫn là một lời cảnh giác cho Giáo hội mọi thời.
Hãy thay đổi cái đấu ta thường dùng để đong cho người khác, chúng ta sẽ thấy mình giàu có hơn xưa.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 » Cuối