Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Sám hối là đổi tâm hồn, đổi khuôn mặt để chính tôi và cả Hội Thánh mang một khuôn mặt mới.
Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha nhờ yêu kẻ thù như Cha đã yêu họ. Kẻ thù cũng là anh em tôi, vì họ cũng là con được Cha yêu như tôi.
Mùa Chay là thời gian dành cho việc làm hòa với người anh em. Đây là công việc vừa quan trọng, vừa cấp bách... Tương quan với Thiên Chúa cần được diễn ra trong bầu khí hòa thuận.
Với cái nhìn của người cha, Thiên Chúa biết ta thực sự cần gì. Hãy phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Ngài, dù khi còn sống ở đời này, ta không hiểu hết được tại sao.
Mùa Chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Có những chuyện bề ngoài tưởng là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên. Chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ.
Thiên Chúa đã biết trước nhu cầu của từng người rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần bày tỏ để có tương quan với Thiên Chúa, thổ lộ với Ngài cách đơn sơ hồn nhiên như con thơ nói với cha.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 489 » Cuối