Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Hôm nay chúng ta vẫn phải làm việc vất vả để thế giới nhìn nhận quyền làm Chúa của Đức Giêsu Kitô. Vì kẻ thù cuối cùng vẫn chưa bị khuất phục trọn vẹn (1 Cr 15, 25).
Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân.
Chúng ta tuyên xưng có sự sống đời sau qua kinh Tin Kính. Nhưng sống niềm tin ấy giữa thế giới vật chất và vô tín là điều không dễ.
Chúng ta là người mang hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng ta phải dâng trả chính bản thân mình cho Thiên Chúa.
Đức Giêsu phục sinh chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới. Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài, thuộc cả dân Do thái và dân ngoại.
Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung.
Trang Đầu « 2 3 4 5 6 504 » Cuối