Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Hoán cải bao giờ cũng khó. Con thứ phải can đảm lắm mới dám trở về nhà cha. Nhưng con cả cũng không dễ vào nhà chút nào. Cả hai người con đều cần hoán cải.
Chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao phó vườn nho là Nước Thiên Chúa.
Giàu không phải là một tội, của cải tự nó không xấu; nhưng giàu sang có thể dẫn đến cám dỗ nguy hiểm: Tích trữ, tham lam, hà tiện, khép kín, tự mãn, hưởng thụ...
Mười môn đệ khác có còn ghen tức hai anh em con ông Dêbêđê nữa không nếu họ biết rằng ngồi ghế cao chính là để thấy rõ mà dễ phục vụ hơn?
“Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha...”: Lời của Đức Giêsu vẫn là một lời cảnh giác cho Giáo hội mọi thời.
Mùa Chay là thời gian để ta sống lòng nhân của Thiên Chúa. Hãy thay đổi cái đấu ta thường dùng để đong cho người khác, chúng ta sẽ thấy mình giàu có hơn xưa.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 489 » Cuối