Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Có thể nhiều người bị đánh động khi nghe lời Đức Giêsu giảng và bị thu hút bởi các phép lạ Ngài làm. Nhưng đối với Đức Giêsu, như thế vẫn chưa đủ.
Được sai vào thành phố thế kỷ 21 để rao giảng, thật là một thách đố. Làm sao ta có can đảm nói về Nước Trời cho những người vô tín, và những người bị cuốn vào cơn lốc của vật chất và khoái lạc?
Có bao nhiêu cái “trước đã” chi phối đời ta? Ðâu là lựa chọn ưu tiên một? Chúng ta cần sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên cho đúng.
Quyền lực của Thiên Chúa không đe dọa, không áp đặt, cũng không bóp chết tự do mà Ngài đã ban cho con người.
Thật thú vị khi người Kitô hữu tin mình có một thiên thần hộ thủ. Thánh Basiliô viết: “Mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ thủ, để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời.”
Kitô giáo là tôn giáo của lòng tin. Lòng tin bên trong phải được biểu lộ ra bên ngoài: “Ðức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 523 » Cuối