Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Đức Giêsu không chỉ là người dẫn đường. Chính Ngài là Đường, là Đạo. Hơn thế nữa, Ngài là Con Đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha.
Con người thường tìm hạnh phúc nơi việc được phục vụ, được tôn vinh. Thầy Giêsu dạy ta tìm hạnh phúc nơi việc cúi xuống khiêm hạ.
Chỉ khi ở lại trong lời của Giêsu chúng ta mới gặp được sự thật và sự thật sẽ cho chúng ta được tự do.
Theo Chúa đâu phải để tránh bão, nhưng để vượt qua cơn bão. Theo Chúa đâu phải để khỏi bị cám dỗ, nhưng để thắng cơn cám dỗ.
Tiếng gọi của Chúa vẫn vang lên ở ngay nơi lời nài xin của con người... Khước từ tiếng kêu của con người là khước từ tiếng Chúa.
Giáo Hội thiếu ơn gọi là do lỗi của mỗi người chúng ta. Cần phải cầu nguyện và cũng cần phải canh tân cuộc sống.
Trang Đầu « 1 2 3 4 5 498 » Cuối