Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Chúng ta cần ôn lại những điều lạ lùng Chúa đã làm cho đời ta từ nhỏ, để sống mỗi ngày trong bình an.
Làm sao chúng ta nhìn ra được những điều bình thường, nho nhỏ mà Chúa vẫn làm cho chúng ta mỗi ngày? Nhiều khi chúng ta vẫn đòi những điều lạ lùng hơn, lớn lao hơn.
Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý, nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Ðức Giêsu. Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ.
Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và Mẹ trong mỗi gia đình, giữa lúc khó khăn bối rối. “Người bảo gì, các con hãy làm”: Ðó vẫn là lời Mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay.
Bệnh câm điếc về mặt tinh thần làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự nghèo nàn của mình.
Sứ vụ của Đức Giêsu không bao gồm dân ngoại. Ngài chỉ được sai đến với dân Israel, để rồi chính môn đệ Ngài sẽ chịu trách nhiệm đến với dân ngoại.
Trang Đầu « 1 2 3 4 483 » Cuối