Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Thế giới hôm nay vẫn cần những ngôn sứ như Gioan, làm chứng bằng lời giới thiệu và bằng đời sống. Lời giới thiệu hấp dẫn nhờ đời sống thanh liêm. Đời sống thu hút nhờ lời giới thiệu soi sáng.
Khi sợ thay đổi chính mình, ai cũng cố tìm ra lý do để biện minh. Để khỏi phải đối diện với chân lý, con người trở nên ngụy biện.
Đức Giêsu mãi mãi cần những Gioan cho đến ngày tận thế, để bắc một nhịp cầu, để làm người môi giới trung gian để tình yêu cứu độ được mọi người đón nhận.
Nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ, thì là vì chúng được đón nhận trong tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ.
Chúng ta chẳng thể mừng Lễ Giáng sinh nếu còn một người đang lạc ở đâu đó. Nếu chịu mất công đi tìm về, chúng ta mới được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Mùa Vọng là thời gian trỗi dậy, ra khỏi sự bất toại và bước đi. Có những bệnh bất toại về mặt thiêng liêng, khiến tôi không đến gần Chúa được, cũng không dám đến với anh em.
Trang 1 2 3 4 533 » Cuối