Thánh kinh » Sinh Hoạt
Trong phiên họp vào ngày cuối cùng của Đại Hội lần thứ X của HĐGMVN, họp tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, vào ngày 12 tháng 10 năm 2007, HĐGMVN đã quyết định thành lập “ỦY BAN KINH THÁNH trực thuộc HĐGMVN” và đã bầu Đức cha Giuse Võ Đức Minh làm Chủ tịch UBKT/HĐGMVN. Tổng Thư ký của UB là cha FX Vũ Phan Long, OFM.
Trang Đầu « 1 2